Shows

20.08.2021 German Winner Gelsenkirchen Billy: V1, Vet. CAC, German Veteranwinner, Best Veteran of Breed Maggie: V2, Res. Jgd. CAC

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn Z. Biro!

 

14.08.2021 Rheinland-Pfalz-Sieger CACIB Ludwigshafen Billy: V2, Res. Vet.CAC

Maggie: V1, Jgd. CAC, Rheinland-Pfalz-Jugendsiegern 2021

Vielen Dank an Richterin Frau L. Reinelt-Gebauer!

 

13.10.2019 Bundessieger Dortmund Zora: V1, CAC, CACIB, Bundessiegerin, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn A. Easdon!

 

29.09.2019 Bundessieger Tulln Zora: V1, CACA, CACIB, Bundessiegerin, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau E. Chwalibog!

 

28.09.2019 CACIB Tulln Zora:V1, CACA, CACIB, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau M. Gonzalbo Lorenzo!

 

07.09.2019 CAC Meitingen Rose:V1, JCAC VDH + Club, Bester Jugendhund

Vielen Dank an Richter Herrn W. Güllix!

 

31.08.2019 CACIB Luxemburg Zora: V1, CACL, CACIB, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn H.-E. Grüttner!

 

03.08.2019 Nationale Hude Zora: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Rose: V1, JCAC VDH + Club

Vielen Dank an Richter Herrn G. Ehrenreich!

 

02.08.2019 CACIB Hude Zora: V1, CAC VDH + Club, Res. CACIB

Rose: V1, JCAC VDH +Club

Vielen Dank an Richterin Frau G. Runge!

 

14.07.2019 CACIB Nürnberg Zora: V1, CAC VDH + Club, Res. CACIB

Rose: SG2

Vielen Dank an Richter Herrn Dr. M. Urosevic!

 

13.07.2019 Nationale Nürnberg Zora: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Rose: V3

Vielen Dank an Richterin Frau R. Kadike-Skadina!

 

11.06.2019 CACIB Komárom Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn R. First!

 

10.06.2019 CACIB Komárom Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau A. Tarján!

 

02.06.2019 CACIB Erfurt Rose: V2, Res. JCAC VDH + Club

Vielen Dank an Richter Herrn G. Gault!

 

10.11.2017 WORLD DOG SHOW LEIPZIG Nelly: SG3

Vielen Dank an den Richter!

 

23.10.2016 Clubsieger Coburg Blacky: Vielversprechend 1, BABY BEST OF BREED, BEST PUPPY IN SHOW (BPIS)!

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau H. Assenmacher-Feyel!

 

28.08.2016 EUROPEAN DOG SHOW Brussels Billy: V

Vielen Dank an Richter Herrn N. Deschuymere!

 

14.08.2016 CACIB Mlada Boleslav Billy: V1, CAC, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB), RESERVE BEST IN GROUP (BIG-2)

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn M. Antonin!

 

16.07.2016 Nightshow Szombathely Billy: V1, CAC, Bester Rüde(BOS), BEST OF BREED (BOB) und BEST IN GROUP 1 (BIG-1)!

Vielen herzlichen Dank an Richterin Fr. H. Kirschbichler!

 

16.07.2016 CACIB Szombathely Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn J. Tomas!

 

11.06.2016 CACIB Vejen Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau B. Beare!

 

10.06.2016 CACIB Vejen Billy: V4

Vielen Dank an Richter Herrn B. Skalin!

 

29.05.2016 CACIB Litoměrice Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau S. Jemelková!

 

04.10.2015 CACIB Charleroi Amy: V1, CAC, CACIB, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn J.J. Dupas!

 

06.09.2015 Clubsiegerschau Coburg Billy: V1, CAC VDH + Club, Bester Rüde (BOS), Clubsieger 2015, BEST OF BREED (BOB), BEST IN SHOW SPECIALTY (BISS)
Amy: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), Clubsiegerin 2015

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn B. Peterburs!

 

12.07.2015 CACIB Oberwart Billy: V1, CACA, CACIB, BEST OF BREED (BOB) BEST IN GROUP -5

Amy: V1, CACA, Res. CACIB

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau K. Radvanszky und Richterin Frau B. Bregenzer!

 

11.07.2015 Nightshow Szombathely Billy: V1, CAC, BEST OF BREED (BOB), BEST IN GROUP -5

Amy: V1, CAC, Beste Hündin (BOS)

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn A. Korózs und Richter Herrn O. Vondrous!

 

11.07.2015 CACIB Szombathely Billy: V1, CAC, CACIB, BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, CAC

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn R. Doedijns!

 

14.06.2015 WORLD DOG SHOW Mailand Billy: Vorzüglich

Vielen Dank an Richter Herrn R. Schill!

 

25.05.2015 Nationale Saarbrücken Amy: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), Saarbrücken Siegerin 2015, BEST OF BREED (BOB)

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn H. Stanley!

 

10.01.2015 CACIB Nürnberg Amy: V2, Res. CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau U. Eisner!

 

28.09.2014 Clubsiegerschau Coburg Billy: V1, CAC VDH + Club, Bester Rüde (BOS), Clubsieger 2014, BEST OF BREED (BOB)
Amy: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), Clubsiegerin 2014

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau G. Kastl!

 

06.09.2014 CACIB Gießen Amy: V2, Res. CAC VDH + Club, Res. CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau J. Billhardt!

 

30.08.2014 CACIB Luxemburg Billy: V1, CACL, Res. CACIB

Nelly: SG

Vielen Dank an Richterin Frau L. Reinelt-Gebauer!

 

24.08.2014 CACIB Innsbruck Amy: V2, Res. CACA, Res. CACIB

Billy: V2, Res. CACA

Vielen Dank an Richterin Frau I. Eholt!

 

23.08.2014 CACIB Innsbruck Billy: V1, CACA, Res. CACIB

Amy: V1, CACA, Res. CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau B. Kremser!

 

15.06.2014 CACIB Erfurt Amy: V2, Res.CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richter Herrn W. Schicker!

 

14.06.2014 Nationale Erfurt Amy: V2, Res. CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richter Herrn I. Vyguzov!

 

08.06.2014 CACIB Saarbrücken Billy: V1, CAC VDH + Club, Bester Rüde (BOS), Saarbrückensieger 2015, BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, CAC VDH + Club, Res. CACIB

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn P.L.S. Delerue!

 

25.05.2014 Nationale San Marino Billy: V1, CAC, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, CAC, 2. Beste Hündin

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn O. Rui!

 

24.05.2014 CACIB San Marino Billy: V1, CAC, CACIB, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, CAC, Res. CACIB

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn B. Raijc!

 

10.05.2014 CAC Unna Billy: V1, CAC VDH + Club, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy SG1

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn L. Heinsche!

 

09.05.2014 CACIB Dortmund (Frühjahrssieger) Amy: V1, CAC VDH + Club, Res. CACIB

Billy: V3

Vielen Dank an Richterin Frau P. Sidgwick!

 

12.10.2013 CACIB Dortmund (Bundessieger) Billy: V3

Vielen Dank an Richter Herrn P. Machetanz!

 

07.09.2013 CACIB Luxembourg Amy: V2, Res. CACL

Billy: V3

Vielen Dank an Richter Herrn J.-F. Vanaken!

 

01.09.2013 Clubsiegerschau Coburg Billy: V1, CAC VDH + Club, Clubsieger 2013, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB), BEST IN SHOW SPECIALTY (BISS)
Amy: V2, Res. CAC VDH + Club, Clubsiegerin 2013

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau C. Klotz!!!

 

11.08.2013 CACIB Innsbruck Billy: V1, CACA, CACIB, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB), BEST IN GROUP-5 (BIG-5)

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau B. Bregenzer und Richter Herrn E. Deutscher!!!

 

10.08.2013 CACIB Innsbruck Billy: V2, Res.CACA

Vielen Dank an Richter Herrn M. Petru!

 

23.06.2013 CAC Olpe Amy: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau Z. Brotankova!!!

 

02.06.2013 CACIB Klagenfurt Amy: V1, CACA, CACIB, Beste Hündin (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Nelly: V1, CACA, Res. CACIB

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn R. Jakobs!!!

 

01.06.2013 CACIB Klagenfurt Billy: V1, CACA, Res. CACIB

Amy: V1, CACA, CACIB, Beste Hündin (BOS)

Nelly: V1, CACA, Res.CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau L. Reinelt-Gebauer!

 

20.05.2013 CACIB Saarbrücken Billy: V1, CAC VDH + Club, CACIB, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy: V2, Res. CAC VDH + Club

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau L. Mills!!!

 

19.05.2013 Nationale Saarbrücken Billy: V1, CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau K. Biala-Gauss!

 

 

12.05.2013 CAC Unna-Königsborn Billy: V1, CAC VDH + Club, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Vielen herzlichen Dank an Richter Herr H. Stanley!!!

 

10.05.2013 Europasieger Dortmund Billy: V1, JCAC VDH + Club, Europajugendsieger, Bester Junghund, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Nelly: V1, CAC VDH + Club, Res. CACIB

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau C. Klotz!!!

 

30.03.2013 CACIB Luxemburg Billy: V1, CACL

Nelly: V3

Amy: SG

Vielen Dank an Richterin Frau S. Radziuk!

 

 

10.03.2013 CAC Duderstadt Amy: V1 JCAC VDH + Club, Bester Junghund, Beste Hündin (BOS) BEST OF BREED (BOB), Bester Junghund der Show (JBIS)

Vielen herzlichen Dank an Richter Herrn Oliver Simon Aboneel!!!

 

03.03.2013 CAC Recklinghausen Billy: V1, CAC VDH

Amy: V1, CAC VDH + Res. Club

Vielen Dank an Richterin Frau G. Kühni-Stenberg!

 

02.03.2013 CAC Recklinghausen Billy: V1, CAC VDH + Res.Club

Amy: V1, JCAC VDH + Club, Bester Junghund

Vielen Dank an Richterin Frau R. Reyniers!

 

12.01.2013 CACIB Nürnberg Billy: V1, JCAC VDH + Club, Bester Junghund

Amy: SG

Vielen Dank an Richter Herrn P. Machetanz!

 

11.11.2012 Nationale Karlsruhe Billy: V2, Res. CAC VDH + Club

Amy: SG

Vielen Dank an Richterin Frau K. Biala-Gauß!

 

29.09.2012 CAC Recklinghausen Billy: V1, JCAC VDH + Club

Amy: V1, JCAC VDH + Club, Beste Hündin  (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau L. Reinelt-Gebauer!!!

 

02.09.2012 CACIB Gießen Billy: V1, JCAC VDH + Club, Bester Junghund, Bester Rüde (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Amy: V1, JCAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau K. Bernardis!

 

01.09.2012 CACIB Luxembourg Nelly: V1, CACL, CACIB, Beste Hündin (BOS)

Billy: V1, JCACL

Vielen Dank an Richterin Frau K. Radvanszky!

 

22.07.2012 CACIB Liège Nelly: V2, Res. CAC, Res. CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau L. De Ridder-Onghena!

 

17.06.2012 CAC Unna-Königsborn Amy: vv1, Best female Puppy

Billy: vv1, Best Male Puppy

Vielen Dank an Richterin Frau H. Assenmacher-Feyel!

 

01.04.2012 CAC Weyerbusch Nelly: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Billy: vv1, Best Puppy Of Breed (BPOB), Best Puppy In Show-2 (BPIS-2)

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau Linda Reinelt-Gebauer!!!

 

02.10.2011 CAC Wetter Nelly: V1, CAC VDH + Club, Clubsiegerin PPCD 2011

Vielen herzlichen Dank an Richterin Frau J. Billhardt!

 

28.08.2011 CAC Etzbach Nelly: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Vielen Dank an Richterin Frau K. Voye!

 

07.08.2011 CACIB Ludwigshafen Nelly: V1, CAC VDH + Club, CACIB, Rheinland-Pfalz Siegerin 2011, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn H. Müller!

 

30.07.2011 CACIB Bremen Nelly: V1 CAC VDH + Club, Res. CACIB

Vielen Dank an Richter Herrn I. Csik!

 

25.06.2011 CAC Olpe Nelly: V1, CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau B. Bregenzer!

 

19.06.2011 CACIB Klagenfurt Nelly: V2, Res. CACA

Vielen Dank an Richterin Frau M. Korosec!

 

18.06.2011 CACIB Klagenfurt Nelly: V1, CACA, CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau I. Urschitz!

 

13.06.2011 Nationale Saarbrücken Nelly: V1, CAC VDH + Club, Saarbrücken-Sieger 2011

Vielen Dank an Richterin Frau E. Clerc!

 

12.06.2011 CACIB Saarbrücken Nelly: V1. VDH-CAC

Vielen Dank an Richter Herrn Dr. W. Peper!

 

22.05.2011 CACIB Salzburg Nelly: V1, CACA, CACIB

Vielen Dank an Richter Herrn S. Sinko!

 

06.05.2011 CACIB FCI- Jahrhundertsieger- Show Dortmund Nelly: V4

Vielen Dank an Richter Herrn E. Engh!

 

24.04.2011 CACIB Dresden Nelly: V2 Res. CAC VDH + Club; Res. CACIB

Vielen Dank an Richterin Frau  I. Hess!

 

17.04.2011 CAC Krumbach Nelly: V1 CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau C. Garhöfer!

 

27.03.2011 CACIB Luxemburg Nelly: SG3

Vielen Dank an Richter Herrn M. Forte!

 

20.03.2011 CAC Recklinghausen Nelly: SG3

Vielen Dank an Richterin Frau P. Poduschka-Aigner!

 

19.03.2011 CAC Recklinghausen Nelly: V1 CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau C. Klotz!

 

13.02.2011 Internationale Rheinberg Nelly: V2 Res. CAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau T. Engel!

 

15.01.2011 Internationale Nürnberg Nelly: SG1

Vielen Dank an Richter Herrn S. Carroll!

 

12.12.2010 Internationale Kassel Nelly: SG2

Vielen Dank an Richter Herrn J. Bruse!

 

20.11.2010 CAC Grosskarlbach Layla: V1 CAC VDH + Res. Club

Vielen Dank an Richter Herrn E. Deutscher!

 

17.10.2010 CAC Unna-Königsborn Nelly: SG1 JCAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS), BEST OF BREED (BOB)

Vielen Dank an Richterin Frau L. Mills!!

 

16.10.2010 Nationale Dortmund Nelly: V3

Vielen Dank an Richter Herrn M.Leonard!

 

15.10.2010 Internationale Dortmund Nelly: SG

Vielen Dank an Richter Herrn J.J. van den Berg!

 

26.09.2010 CAC Recklinghausen Nelly: V1 CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn D.Terry!

 

25.09.2010 CAC Recklinghausen Nelly: V1 CAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richterin Frau M.Heine!

 

12.09.2010 CAC Etzbach Nelly: SG 1 JCAC VDH + Club, Beste Hündin (BOS)

Vielen Dank an Richter Herrn Dr. W. Peper!

 

04.09.2010 Internationale Luxemburg Nelly: V3

Vielen Dank an Richterin Frau O. Sinko Kupryanova!

22.08.2010 Internationale Leipzig Nelly: SG2

Vielen Dank an Richterin Frau I. Hess!

 

21.08.2010 Nationale Leipzig Nelly: V2

Vielen Dank an Richterin Frau Dr. C. Hollweg!

 

29.05.2010 Gießen Nelly: VV1

Vielen Dank an Richterin Frau A. Starke!

 

06.09.2009 Remscheid  Layla: V1,CAC VDH + Club, BOB

Vielen Dank an Richter Herrn F. Dickmann!

Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an Anke mit Louis (BOS) und Giacomo!!

 

14.02.2009 Nationale Rheinberg Layla: SG1

Vielen Dank an Richter Herrn D. Flynn!

 

06.12.2008 Nationale Kassel  Layla: SG2

Vielen Dank an Richter Herrn I. Csik!

 

23.11.2008 CAC Olpe-Altenkleusheim Layla: SG1

Vielen Dank an Richter Herrn F. Dickmann!

 

06.09.2008 CAC Remscheid Layla: SG1, JCAC VDH + Club

Vielen Dank an Richterin Frau J. Billhardt!